Ormarići za prvu pomoć

065/8400388
060/3301001

Sva pravna lica imaju obavezu da se usklade sa regulativama vezanim za bezbednost na radu. Poslodavac je duzan da obezbedi sredstva i opremu za pruzanje prve pomoci.

Ova oblast je uredjena Pravilnikom o nacinu pruzanja prve pomoci, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbedjeni na radnom mestu. Takodje, oblast kompleta prve pomoci pravnih lica ali i gradjana uredjena je i Uredbom o obaveznim sredstvima i opremi za licnu, uzajamnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca.

 

Proizvodi


Ormaric za prvu pomoc ZAT1

Sadrzaj kompleta za prvu pomoc definisan je clanom 8.Pravilnika o nacinu pruzanja prve pomoci, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbedjeni na radnom mestu, nacinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pruzanje prve pomoci("Sluzbeni glasnik RS"broj 109/2016 od 31.12.2016.godine) koji je stupio na snagu 7.januara 2017 godine


Cena 4.500din + pdvOrmaric za prvu pomoc ZAT4

Sadrzaj kompleta za prvu pomoc definisan je na osnovu Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za licnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca (Sluzbeni glasnik RS broj 3/2011 i 37/2015)

Komplet je za preko 20 zaposlenih.


Cena 5.400din + pdv


Ormaric za prvu pomoc ZAT5

Sadrzaj kompleta za prvu pomoc definisan je na osnovu Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za licnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca (Sluzbeni glasnik RS broj 3/2011 i 37/2015)

Komplet je za do 20 zaposlenih.


Cena 4.500din + pdv


Prenosiva torba PTT1

Sadrzaj kompleta za prvu pomoc definisan je clanom 8.Pravilnika o nacinu pruzanja prve pomoci, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbedjeni na radnom mestu, nacinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pruzanje prve pomoci( Sluzbeni glasnik RS broj 109/2016 od 31.12.2016.godine ) koji je stupio na snagu 7.januara 2017 godineCena 4.300din + pdvPrenosiva torba PTT4

Sadrzaj kompleta za prvu pomoc definisan je na osnovu Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za licnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca (Sluzbeni glasnik RS broj 3/2011 i 37/2015)

Komplet je za preko 20 zaposlenih.


Cena 5.200din + pdv


Prenosiva torba PTT5

Sadrzaj kompleta za prvu pomoc definisan je na osnovu Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za licnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca (Sluzbeni glasnik RS broj 3/2011 i 37/2015)

Komplet je za do 20 zaposlenih.


Cena 4.300din + pdv


Rezervno punjenje za ormaric/torbu ZAT1

Sadrzaj kompleta za prvu pomoc definisan je clanom 8.Pravilnika o nacinu pruzanja prve pomoci, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbedjeni na radnom mestu, nacinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pruzanje prve pomoci("Sluzbeni glasnik RS"broj 109/2016 od 31.12.2016.godine) koji je stupio na snagu 7.januara 2017 godine


Cena 3.400din + pdvRezervno punjenje za ormaric/torbu ZAT4

Sadrzaj kompleta za prvu pomoc definisan je na osnovu Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za licnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca (Sluzbeni glasnik RS broj 3/2011 i 37/2015)

Komplet je za preko 20 zaposlenih.


Cena 3.600din + pdv


Rezervno punjenje za ormaric/torbu ZAT5

Sadrzaj kompleta za prvu pomoc definisan je na osnovu Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za licnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca (Sluzbeni glasnik RS broj 3/2011 i 37/2015)

Komplet je za do 20 zaposlenih.


Cena 2.600din + pdv


Autoapoteka Tip B

Sadrzaj kompleta Tip B - za putnicka vozila i kamione definisan je na osnovu Standarda SRPS Z.B2.001


Cena 830din + pdv


Spasilacka nosila - aluminijumska

Spasilacka nosila propisana Uredbom o obaveznim sredstvima i opremi za licnu, uzajamnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca. Spasilacka nosila su dizajnirana za upotrebu u skucenom prostoru. Cvrsta konstrukcija od aluminijumskih profila sa Cordura tkaninom. Kvalitetna nosila koja su sklopiva, lagana i prenosiva, laka za upotrebu tokom bilo koje spasilacke operacije.


Cena 13.400din + pdv


Spasilacka nosila - celicna

Spasilacka nosila propisana Uredbom o obaveznim sredstvima i opremi za licnu, uzajamnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca. Spasilacka nosila su dizajnirana za upotrebu u skucenom prostoru. Cvrsta konstrukcija od pocinkovanog celika sa Cordura tkaninom. Kvalitetna nosila koja su sklopiva, lagana i prenosiva, laka za upotrebu tokom bilo koje spasilacke operacije.


Cena 12.000din + pdv


Komplet alata

Komplet alata u metalnoj kutiji ( lopata, kramp, sekira, cekic, cuskija, testera za gvozdje, klesta i ispitivac napona ) propisan Uredbom o obaveznim sredstvima i opremi za licnu, uzajamnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca.


Cena 21.000din + pdv


Dezinfekciono sredstvo Bradophen H

Dezinfekciono sredstvo Bradophen H kao deo dodatne opreme propisane Uredbom o obaveznim sredstvima i opremi za licnu, uzajamnu i kolektivnu zastitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreca. Sluzi za dezinfekciju radnog prostora, masina i opreme.

1 litra


Cena 350din + pdv